Our lovely couple in wedding : Sumalai & Yuttapong
Venue:Papilio House,Ubon Ratchathani
Photography: jibjeab
Decoration & Organized by : Bright Fower

ภาพบรรยากาศงานฉลองมงคลสมรส คุณสุมาลัยและคุณยุทธพงษ์ จัดขึ้นที่Papilio House
บรรยากาศในงาน โทนขาว เขียว เข้ากับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าอันเขียวชะอุ่ม มีblackdrop ถ่ายรูปหน้างาน พิธี และยังมีขาตั้งรูปที่จัดมุมแกลอรี่ไว้อย่างสวยงามเข้ากันมากๆค่ะ
ขอบคุณคู่บ่าวสาวที่เลือกเราจัดตกแต่งสถานที่ในวันสำคัญ และใช้บริการทีมออแกไนซ์ของทางร้านด้วย ขอบคุณมากๆค่ะ
*****เมื่อรอยยิ้มของบางคน มีผลต่อการเต้นของ หัวใจ*****

☎️ติดต่อสอบถาม/จัดงาน
Tel : 063-4958102 Line ID : 117brigth
🌹🍁🍀🍃🌻
#ซุ้มแต่งงานอุบลราชธานี #ไบร์ทฟลาวเวอร์ #ฉากงานแต่ง #แต่งงาน

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

ฉาก ซุ้มงานแต่ง

ฉาก ซุ้มงานแต่ง

ฉาก ซุ้มงานแต่ง

ฉาก ซุ้มงานแต่ง

ฉาก ซุ้มงานแต่ง

ฉาก ซุ้มงานแต่ง

ฉาก ซุ้มงานแต่ง

ฉาก ซุ้มงานแต่ง

ฉาก ซุ้มงานแต่ง

ฉาก ซุ้มงานแต่ง

ฉาก ซุ้มงานแต่ง

ฉาก ซุ้มงานแต่ง

ฉาก ซุ้มงานแต่ง

ฉาก ซุ้มงานแต่ง

ฉาก ซุ้มงานแต่ง

ฉาก ซุ้มงานแต่ง