Our lovely couple in wedding : Wannapa & Sittipong
Venue:Hua Ruea School,Ubon Ratchathani
Photography: jibjeab
Decoration & Organized by : Bright Fower

ภาพบรรยากาศงานฉลองมงคลสมรส คุณพีชและคุณโจ งานนี้ออกมาในโทนสีโอลด์โรส งานนี้คู่บ่าวสาวใช้บริการทางร้านทั้งงานเช้าและงานเย็น โดยงานเช้าจัดขึ้นที่บ้านเจ้าสาว
แล้วต่อด้วยงานเย็น จัดขึ้นหอประชุมโรงเรียนหัวเรือ จ.อุบลราชธานี ในงานมีการรอดซุ้มกระบี่ ภาพออกมาสวยงดงามมากค่ะ
ขอบคุณคู่บ่าวสาวที่เลือกเราจัดตกแต่งสถานที่ในวันสำคัญ และใช้บริการทีมออแกไนซ์ของทางร้านด้วย ขอบคุณมากๆค่ะ
*****ไม่ต้องพิเศษแบบใส่ไข่ แต่ธรรมดาแบบใส่ใจก็พอ*****

 

ติดต่อสอบถาม/จัดงาน
Tel : 063-4958102 Line ID : 117brigth
#
ซุ้มแต่งงานอุบลราชธานี #ฉากงานแต่ง #แต่งงาน

 

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Wannapa _ Sittipong ซุ้มงานแต่ง&เช่

ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER

Wannapa _ Sittipong ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER (11)

ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER

Wannapa _ Sittipong ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER (1)

ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER

Wannapa _ Sittipong ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER (3)

ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER

Wannapa _ Sittipong ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER (2)

ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER

Wannapa _ Sittipong ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER (4)

ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER

Wannapa _ Sittipong ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER (5)

ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER

Wannapa _ Sittipong ซุ้มงานแต่ง&เช่

ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER

Wannapa _ Sittipong ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER (10)

ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER

Wannapa _ Sittipong ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER (9)

ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER

Wannapa _ Sittipong ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER (8)

ซุ้มงานแต่ง_เช่าฉาก ไบร์ท ฟลาวเวอร์_BRIGHTFLOWER